Физички лица
 

Флекс заштеда

 

Што добивате со Флекс заштеда на ПроКредит Банка?

  • Нajвисока каматна стапка на штедење по видување
  • Можност да вложувате повеќекратно, кога и колку можете без присуство во експозитура (со електронско банкарство или траен налог од Вашата трансакциска на Флекс заштеда).
  • Пристап до Вашите средства во секое време

 

Првото повлекување во календарскиот месец, на средства од штедна сметка на банкоматите на ПроКредит Банка е без провизија. Секое следно повлекување се наплатува провизија од 30 МКД/ 0,5 ЕУР.

  Каматна стапка

Прилагодлива

МКД0,8%

ЕУР 

0,4%
Исплата на камата

Месечно, на крај на календарски месец

            За каматни стапки за штедење во други валути, погледни тарифник.

Како да отворите сметка за штедење?

Со документ за лична идентификација (лична карта или пасош) во било која експозитура на ПроКредит Банка (погледни мапа на експозитури)

Што Ви предлагаме?

  • Активирајте траен налог за редовна уплата на средства на Вашата флекс заштеда. Така полесно ќе осигурате сигурна заштеда.
  • Управувајте со Вашата Флекс заштеда преку електронско банкарство.
 
 
ПроКредит Банка е банка со доминантен германски капитал и гарантира сигурност на вложените средства од страна на штедачите. Дополнително ПроКредит Банка ги осигурува депозитите на своите штедачи во Фондот за осигурување на депозити. 
 
 
19.04.2018
  • EUR 61,35 61,4951 61,80
  • USD 48,35 49,6409 50,35
  • CHF 49,95 51,3358 52,55
  • GBP 69,45 70,5948 71,85
  • CNY 6,05 7,9016 8,05