PERSONA FIZIKË

KARTELA KREDITUESE

Nëse e pranoni rrogën Tuaj nëpërmjet ProCredit Bankës, keni mundësi të shfrytëzoni kartelë kredie me limit konsumi në shumë maksimale prej tre rogave. Kartelat e kredisë ofrojnë mundësi për pagesë të plotë të shumës së shfrytëzuar njëherësh ose shpagim në 10 këste. Për kthim të shumës së shfrytëzuar, limiti konsumues Ju ripërtërihet. Kartelat e kredisë mund të shfrytëzohen në vend dhe jashtë vendit, për pagesë në vendet e shitjes pa provizion, si edhe tërheqje të parave të gatshme nga bankomatet.

Në dispozicion Ju qëndrojnë kartelat ndërkombëtare të brendeve Visa dhe Master.
 

Kartela

Çka fitoni?

Visa Classic;

Master Card 

 • Limiti konsumues sipas lartësisë së të ardhurave Tuaja mujore ose mjeteve të deponuara
 • Të gjitha pagesat të cilat i bëni gjatë muajit vijues, i shpaguani na data 1 deri në 15 muajin e ardhshëm 
 • Nëse i ktheni mjetet e harxhuara në kohë (15-45 ditë) nuk arkëtohet interes
 • Pagesa në pikat e shitjes në vend dhe jashtë vendit është pa provizion
 • Pagesë në internet (me Visa Classic)
 • Raport të detajuar, transparent dhe të qartë në fund të secilit muaj

Visa Classic revolving;

Master Card revolving

 • Lëshohet në denarë dhe miratohet revolving limit konsumi në denarë
 • Ktheni minimum 10% nga shuma e shfrytëzuar me periudhë të kthimit nga data 1 deri në 15 muajin e ardhshëm
 • Pagesa në pikat e shitjes në vend dhe jashtë vendit është pa provizion
 • Pagesë në internet (me Visa Classis)
 • Raport të detajuar, transparent dhe të qartë në fund të secilit muaj

Si mund të fitoni kartelë kredie nga ProCredit Banka?

                                                           

 

 

 
18.06.2018
 • EUR 61,35 61,5015 61,80
 • USD 51,55 52,4309 53,55
 • CHF 51,75 53,0872 54,35
 • GBP 69,10 70,1431 71,50
 • CNY 6,40 8,1922 8,40