Profili i bankës

KËSHILLI DREJTUES I PROCREDIT BANKËS


Nga e majta në të djathtë:
  • Emilija Spirovska, anëtare e Këshillit Drejtues
  • Jovanka Joleska Popovska, Drejtore e Përgjithshme dhe anëtare e Këshillit Drejtues
  • Mimoza Godanci Aliu , anëtare e Këshillit Drejtues


***

ANËTARË TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË PROCREDIT BANKËS (12.04.2017)

  • Borislav Kostadinov  (Kryetar i këshillit mbikqyrës)
  • Jordan Damchevski
  • Kaspar Baumann
  • Sandrine Massiani
  • Christina Reifschneider