PERSONA FIZIKË

KRAHASOJI LLOJET E KURSIMIT

Kursimi është pjesë e të ardhurave që nuk i keni shpenzuar. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të shpenzoni por që të jeni “shpenzues më ekonomikë”.Tani mund të kurseni sipas mundësive dhe dinamikës Tuaj.

 

Zgjidhe mundësinë MË TË MIRË për kursimet

 

 

LLOGARI KURSIMI

DEPOZITË E AFATIZUAR

KURSIM FËMIJËROR

  

KURSIM NË EKO LLOGARI KURSIMI 

PËRSHTATSHËM PËR

Kursim i rregullt

 

Dispozicion i kursimit në çdo kohë

Kursim në afat më të gjatë pa tërheqje në periudhën e afatizimit

Krijimi i shprehisë për kursim për fëmijët Tuaj që në vegjëli

Kursim i rregullt

 

Dispozicion i kursimit në çdo kohë

Depozitimi i kursimit

Më shumë herë, me shuma dhe dinamikë sipas mundësive

 

Veprime elektronike bankare

 

Urdhër periodik

Njëherësh, në fillim të periudhës së afatizimit

Më shumë herë, me shumë dhe dinamikë sipas mundësive

 

Veprime elektronike bankare

 

Urdhër periodik

 Më shumë herë, me shuma dhe dinamikë sipas mundësive

 

Veprime elektronike bankare

 

Urdhër periodik

Qasja e kursimit

Në çdo kohë

Nga bankomati

Pas periudhës së afatizuar

Mundësi për prishje të parakohshme të afatizimit me interes prej 0,01%

Në çdo kohë

Nga bankomati

Në çdo kohë

Nga bankomati

Shuma minimale për llogaritje të interesit

30.000 MKD / 500 EUR

300.000 MKD / 5.000 EUR

30.000 MKD / 500 EUR30.000 MKD / 500 EUR

Shkalla e interesit

12 muaj
МКD    

E përshtatshme

Fikse      

E përshtatshme

E përshtatshme

 E përshtatshme

0,8 %

1,2%

 1,6%

0,8%

 0,4%

EUR

0,4 %

0,5%

 0,6%

0,4%

 0,2%

                                                          Lexo më tepër>>             Lexo më tepër>>           Lexo më tepër>>       Lexo më tepër>>

ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve.Si plotësim ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave.

Kalkulator për depozita


 

 
24.06.2017
  • EUR 61,35 61,6947 61,80
  • USD 0 55,2177 0
  • CHF 0 56,8562 0
  • GBP 0 70,2593 0