PERSONA FIZIKË

KURSIM FËMIJËROR

 

Çka fitoni me kursimin fëmijëror  ProKID?

  •  Kurseni kur të mundeni dhe sa të mundeni dhe bashkë me fëmijën Tuaj krijoni kulturë kursimi
  • Mundësi t’i tërhiqni mjetet Tuaja në çdo kohë, e megjithatë të fitoni interes për mjetet e mbetura në llogarinë e kursimit të fëmijës Tuaj
  • Arkë falas me ngjyra sipas përzgjedhjes dhe librezë kursimi

Tërheqja e parë e mjeteve nga libreza e kursimit në bankomatet e Prokredit Bankës është pa provizion. Për çdo tërheqje shtesë paguhet provizion prej 30 MKD/0,5 EUR.

Shkalla e interesit

E përshtatshme

МKD0.80%
ЕUR0.40%
Pagesa e interesit

Në nivel vjetor, në fund të vitit

Shuma minimale për llogaritje të interesit

30.000 MKD/ 500 EUR

Për shkallët e interesit për kursime në valuta të tjera, shihe tariforen.

  • Si të hapni llogari kursimi?

  • Përfaqësuesi ligjor është personi i vetëm i autorizuar i cili mund ta hapë dhe të disponojë me mjetet në llogarinë e kursimit 
  • Me dokument për identifikim personal (letërnjoftim ose pasaportë) drejtohuni në cilëndo qoftë degë të ProCredit Bankës. (shihe hartën e degëve)


ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve. Si plotësim ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave.

Kalkulator për depozita


 

 
24.06.2017
  • EUR 61,35 61,6947 61,80
  • USD 0 55,2177 0
  • CHF 0 56,8562 0
  • GBP 0 70,2593 0