PERSONA FIZIKË

Kursim në eko llogari kursimi

 

Eko llogaria e kursimit e simbolizon përgjegjësinë qytetare shoqërore për mbrojtje të mjedisit jetësor edhe me këtë prodhim përmbyllet paleta e prodhimeve të strategjisë sonë EKO.

 

Mjetet e kursyera të llogarisë së kursimit shfrytëzohen si burim për ofrim të EKO kredive me shkallë të privilegjuar të interesit të cilat mbështetin realizimin e projekteve në fushën e: efikasitetit energjetik, zvogëlimit të lëshimit të CO2, burimeve të ripërtërishme të energjisë, si edhe mbrojtje të mjedisit jetësor.

 

Me kursimin eko do të jepni stimulim më të madh për një ndërmarrje ose qytetarë të vendosin për investimin eko, i cili do të jepte efekt pozitiv ndaj mbrojtjes së mjedisit jetësor.

 

Si shfrytëzohen mjetet e eko llogarisë sime të kursimit?

 

 

 

Çka fitoni nëse kurseni në llogari kursimi nëpërmjet Bankës ProCredit?

  • Mundësi t’i tërhiqni mjetet Tuaja nga bankomati në cilindo moment, ndërsa megjithatë të fitoni interes për mjetet e mbetura në llogarinë Tuaj të kursimit

  • Mundësi të depozitoni më shumë herë, kur dhe sa të mundeni pa qenë të pranishëm në degë (me shërbimet elektronike bankare ose urdhër periodik nga llogaria Juaj për transaksione në llogari kursimi)

  • Mundësi të lini ndikim pozitiv në mjedisin jetësor

     

Shkalla e interesit

E përshtatshme

МKD

0.75%

ЕUR

0.40%

Pagesa e interesit

Në nivel vjetor, në fund të vitit

Depozitim minimal

18.000 MKD/ 300 EUR

 

Për shkallët e interesit për kursime në valuta të tjera, shihe tariforen.

Si të hapni llogari kursimi?

Me dokument për identifikim personal (letërnjoftim ose pasaportë) drejtohuni në cilëndo qoftë degë të ProCredit Bankës (shihe hartën e degëve)

 

Çka Ju propozojmë?

Aktivizoni urdhër periodik për pagesë të rregullt të mjeteve në llogarinë Tuajtë kursimit. Kështu më lehtë do të siguroni kursim të sigurt. 

Udhëhiqni me kursimin Tuaj nga llogaria e Juaj për transaksion në llogarinë e kursimit, nëpërmjet veprimeve elektronike bankare.

Kërkoni lidhje të llogarisë Tuaj të kursimit me kartelën për pagesa në cilëndo qoftë degë për qasje deri te kursimi i Juaj në bankomat.

ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve. Si plotësim ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave. 

 

 

 
24.06.2017
  • EUR 61,35 61,6947 61,80
  • USD 0 55,2177 0
  • CHF 0 56,8562 0
  • GBP 0 70,2593 0