Датум: 15.11.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,30 61,4868 61,80
  • USD 53,10 54,4324 55,10
  • CHF 52,55 53,9595 55,15
  • GBP 69,30 70,6339 71,70
  • CNY 5,95 7,8284 7,95