Bankë për biznesin tim

Për kë

ndërmarrje të vogla dhe të mesme

Destinimi

makina të reja, blerje ose ndërtim të objektit dhe investime shtesë në biznes

Valuta

MKD/EURO

Afati i kthimit

120 muaj

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

deri në 12 muaj

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

nga 4,75%

Sigurim

sende të luajtshme ose pronë e paluajtshme

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 3 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

furnizimi i makinave të reja

Shuma

100,000 EURO

Valuta

EURO

Afati i kthimit

60  muaj

Shkalla vjetore e interesit

5.00%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

1.887 EURO


Vlerat e llogaritura janë ke karakter informativ dhe nuk janë të obligueshme për ProCredit Bankën. Për llogaritje zyrtare ju lutemi drejtohuni në degën më të afërt të ProCredit Bankës.
                                                           

 

19.10.2018
  • EUR 61,30 61,4945 61,80
  • USD 52,25 53,4502 54,25
  • CHF 52,40 53,7023 55,00
  • GBP 68,80 70,0074 71,20
  • CNY 5,85 7,7027 7,85