Банка за мојот бизнис


За кого

мали и средни претпријатија

Намена

набавка на репроматеријали, ситен инвентар и др.

Валута

МКД

Рок на отплата

до 36 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

/

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна фиксна каматна стапка

од 6,5%

Обезбедување

гарант- сопственикот на бизнисот, подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на репроматеријали

Износ

5.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

36

Годишна каматна стапка

7%

Месечна рата (главница и камата)

154.385 MKД

 

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

21.01.2017
  • EUR 61,35 61,4949 61,80
  • USD 0 57,8394 0
  • CHF 0 57,3272 0
  • GBP 0 71,0103 0