Банка за мојот бизнис

За кого

сертифицирани мали и средни претпријатија

Намена

инвестиции во основни или обртни средства

Износ

до 15.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

до 120 месеци за фиксни средства; до 36 месеци за обртни средства

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 6 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна фиксна каматна стапка

од 6,25 %

Обезбедување

гарант- сопственикот на бизнисот / подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на машина (инвестиција во фиксни средства)

Износ

3.000.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

120 месеци

Годишна каматна стапка

7,0%

Месечна рата (главница и камата)

34.833 МКД

Пример

Цел на кредитот

набавка на репроматеријали (инвестиција во обртни средства)

Износ

600.000 МКД

Валута

МКД

Рок на отплата

48 месеци

Годишна каматна стапка

7,0%

Месечна рата (главница и камата)

14.368 МКД

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

21.01.2017
  • EUR 61,35 61,4949 61,80
  • USD 0 57,8394 0
  • CHF 0 57,3272 0
  • GBP 0 71,0103 0