Банка за мојот бизнис

За кого

сертифицирани мали и средни претпријатија

Намена

инвестиции во основни или обртни средства

Валута

МКД/ЕУР

Рок на отплата

до 120 месеци за фиксни средства; до 36 месеци за обртни средства

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 12 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна каматна стапка

од 5,25 % 

оваа каматна е за 0,25%пониска од стандардната каматна стапка за бизнис кредити

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на машина (инвестиција во фиксни средства)

Износ

100.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

120 месеци

Годишна каматна стапка

4,5%

Месечна рата (главница и камата)

1.036 ЕУРКалкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

15.12.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 53,25 54,4927 55,25
  • CHF 53,30 54,6428 55,90
  • GBP 67,10 68,4495 69,50
  • CNY 6,05 7,8961 8,05