Bankë për biznesin tim

PAGESA NDËRKOMBËTARE

Sistemi i pagesave ndërkombëtare ju mundëson shpejtë dhe sigurt të bartni mjete drejt partnerit tuaj afarist jashtë shtetit. ProCredit Banka kryen pagesa dhe arkëtime ndërkombëtare nëpërmjet sistemit SWIFT dhe pagesa mes klientëve të ProCredit Bankës në kuadër të rrjetit të saj ndërkombëtar me shpenzime shumë më të ulëta. 
 

Në atë mënyrë, për pagesat ndërkombëtare të cilat kryhen jashtë rrjetit “ProCredit” mund të realizoni përfitime nga:

  shpejtësia; pa të dhëna për të hyrat ndërkombëtare; provizione konkurruese.
  Mandatet e pagesës ndaj të gjitha vendeve të botës me provizione fikse dhe të njëhershme prej 9 € - SHA dhe 25€ - OUR.
  AVANTAZHET E REJA: ProCredit është banka e parë në Maqedoni me transaksione non-cash në Juan Kinese ( Valuta Kombëtare Kineze). Hapeni llogarinë tuaj në Juan Kineze dhe paguani tarifa fikse për transfere: 9€ SHA ose 25€ OUR.
   
  ProPay transferime ndërkombëtare deri në 3 orë 
  Pagesat mund t’i realizoni nëpërmjet këtij sistemi për pagesë në 11 banka – anëtare të rrjetit të bankave “ProCredit” në Evropën Juglindore dhe Gjermani me kushte shumë të volitshme dhe për periudhë shumë të shkurtër kohore.


  Që t’i realizoni pagesat komerciale të partnerëve afaristë në mënyrë më të shpejtë dhe më të lirë!


  Për ProPay banka ofron:

  • shpenzime të ulëta – vetëm 2,5 euro në kuadër të furnizimeve të “ProCredit”;
  • të ardhura pa asnjë provizion – për shfrytëzuesin e mjeteve;

  • shpejtësi – transferimet mund të bëhen në afat prej një dite dhe pranuesi i ofron mjetet të njëjtën ditë në llogarinë e tij në “ProCredit Bank”. 

   
  Nëse keni nevojë të pranoni dhe dërgoni mjete nga/drejt personit i cili gjithashtu është shfrytëzues i llogarisë në cilëndo ProCredit Bankë në regjion, transferimi realizohet në mënyrë më të shpejtë dhe më të lirë.
   
   
   

   

  Nëse prisni të hyra nga jashtë vendit, është e nevojshme t’i plotësoni dhe t’i përcillni deri te dërguesi i mjeteve instruksionet vijuese për të ardhura në deviza nga jashtë vendit..
   

  A do të paguaj provizion?

  Për transferimet në EUR dhe USD të realizuara nëpërmjet Bankës ProCredit Gjermani nuk paguhet provizion.
   
  Për depozitimet dhe tërheqjet e parave të gatshme në valutë të huaj, banka nuk arkëton provizion.
   
  Për depozitimet dhe tërheqjet tjera shiheni tariforen zyrtare të Bankës ProCredit.
  Për depozitimet dhe tërheqjet e parave të gatshme në valutë të huaj, banka nuk arkëton provizion.

   

  15.12.2018
  • EUR 61,30 61,4950 61,80
  • USD 53,25 54,4927 55,25
  • CHF 53,30 54,6428 55,90
  • GBP 67,10 68,4495 69,50
  • CNY 6,05 7,8961 8,05