SHITJA E PRONËS

 
02 / 2403-994       02 / 321-99-00

prodazba@procreditbank.com.mk

SHITJA E PRONËS NËPËRMJET PËRMBARUESIT

 

 

Për informata më të hollësishme paraqituni në numrin e telefonit 02/321 99 38, 02/321 99 46 ose në e-mail adresën:

litigation@procreditbank.com.mk