•  
  •  

Заштедете на трошоци

Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
За затоплување и ладење на мојот стан користев клима уред. Инвестирав во нова инвертер клима која е поефикасна и поекономична и значително ги намалив трошоците за греење и ладење. 3.500 kWh / годишно

 

1.862 kWh / годишно        

1.638 kWh / годишно 3,6 / години
Износ: 60.000  МКД 35.000 МКД / годишно 18.620 МКД / годишно             16.773 МКД / годишно
Рок: 2 години
Месечна рата: 2.673 МКД
Годишна фиксна каматна стапка: 6,5%

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

  Намена  Инвестиции во реновирање кои ќе придонесат за поголема енергетска ефикасност и заштеда од минимум 20% енергија во домот
  Износ    MKD   ЕУР 
  од 30.000 до 600.000 МКД    од 10.000 до 50.000 ЕУР 
  Годишна каматна стапка    6,5% за МКД фиксна за првите три години, потоа 5%+t-bills, но не помалку од 7,95% (стапка на вкупни трошоци 7,17%)   5,5% за ЕУР фиксна за првите три години, потоа 5,5%+6 месечен Еурибор, но не помалку од 6,95% (стапка на вкупни трошоци 5,88%)
  Рок на отплата   до 96 месеци за МКД   до 180 месеци за ЕУР
  Начин на отплата   месечни рати
 Обезбедување   меница + АЗ од клиент / гарант / нотарски акт на меница
  Потребна документација за апликација   лична карта од кредитобарателот
Соларни панели
Ѕидови
Апарати за домаќинство
Подови
Врати
Системи за ладење
Системи за загревање
Геотермални пумпи
Котел на биомаса
ЛЕД-систем
Прозорци
Покрив
  • Кликнете на посакуваната категорија на сликата.