Skip to main content

Еко кредитирање за вашиот дом

Апликација за зелен кредит.

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при изборот за најсоодветен кредитен производ за Вашите потреби.

Согласност за правилата и условите. Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за зелен кредит. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.