Менаџмент

1

Oд лево кон десно:

  • Емилија Спировска, член на Управен одбор
  • Стевче Кузмановски, член на Управен одбор

НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПРОКРЕДИТ БАНКА

  • Сандрин Масиани (Претседател на Надзорен Одбор)
  • Јованка Јолеска Поповска
  • Елена Наумовска
  • Каспар Бауман