shtedam

 

ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА ПЛАТА

за сите непредвидени ситуации

  • До 2 плати во минус
  • Најповолна каматна стапка од 7%
  • Камата се плаќа само на искористен дел
  • Користете ги средствата со MasterCard картичка

 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ФЛЕКС ФОНД

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на опција за штедење

Предуслов за одобрување на овој производ се месечни приходи од 30.000 денари/ 500 евра.

Се согласувам погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за Флекс Фонд.

Флекс Фонд - Дозволено пречекорување на сметка Валута Максимален износ Максимален Рок Годишна каматна стапка
  Номинална камата СВТ
МКД Две плати минус 12 7.00% 7.00%
Предности
On-line апликација и обработка на барањето
Одговор на барање за 1 ден од комплетирање на документацијата
Флекс фондот е идеален за надминување на краткорочна неликвидност
Провизии 
Автоматска обнова 200 ден.