Оглас за вработување - правник

Продолжете да се развивате со ПроКредит Банка

ПроКредит Банка вработува Правник во Централната Управа во Скопје

1

Ако се идентификувате со целите и етичките вредности на нашата компанија,  и сте љубопитни за другите земји и култури

ПроКредит Банка вработува - Правник во Централната Управа во Скопје

Потребни вештини/знаење:

  • Работно искуство од 3 години на позиција правник во Банка или финансиска институција и искуство во изработка на правни мислења како дел од процесот на кредитирање на правни и физички лица, изработка на договори за кредитни продукти и познавање на банкарската регулатива во доментот на кредитирање на правни и физички лица
  • Завршено високо образование – Правен факултет
  • Одлично познавање на англиски јазик
  • Желба за читање на обемна правна документација, закони, правилници
  • Интерес за унапредување на сопственото знаење и споделување на истото
  • Способност за тимска работа и работа под притисок со крајни рокови
  • Способност за решавање проблеми и можност за самостојно работење без надзор од претпоставен
  • Одлични интерперсонални способности, со можност за лесна и ефикасна комуникација на сите нивоа

АПЛИЦИРАЈТЕ!

Аплицирајте со испраќање на кратка биографија и мотивационо писмо на Mkd.Job@procredit-group.com не подоцна од 15.04.2021.

Вашата апликација треба јасно да покаже, зошто токму Вие одговарате за оваа работа. Воедно во делот за мотивациско писмо треба да ги наведете Вашите амбиции за аплицирање, а кои ќе бидат во релација со содржината од нашата меѓународна веб страна (www.procredit-holding.com) и веб страната на нашата банка (www.procreditbank.com.mk).

Сите останати начини на аплицирање ќе се сметаат за невалидни.

Бидете информирани дека само кандидатите кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат контактирани и поканети во следните фази на регрутирање. Процесот на избор на кандидат, ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување.