prokid mkd

ПроКид Штедна сметка за Вашето дете!

БЕЗБЕДНО. ФЛЕКСИБИЛНО. АТРАКТИВНО

Штедете редовно за безгрижна иднина на Вас и Вашите деца! 
ПроКредит Банка Ви нуди можност за флексибилно штедење со најповолна каматна стапка и пристап до Вашите заштеди 24/7!
Aтрактивна каматна стапка за штедење по видување:

  • Од 0.8% за МКД
  • Од 0.4% за ЕУР
  • Исплата на камата месечно
  • Контролирајте ги Вашите заштеди преку е-банкарство 24/7
  • Повлекувајте и дополнувајте средства во било кое време

Каматата се пресметува на дневно ниво и се исплаќа на месечно ниво, последниот ден во календарскиот месец, при што немате ризик од губење на веќе стекнатата камата!

Безбедноста на вашата заштеда е наш приоритет!

АПЛИКАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ПРОКИД ШТЕДНА СМЕТКА

Оставете ни Ваш контакт и очекувајте го нашиот повик со цел да Ви помогнеме при избор на опција за штедење

Согласност за правилата и условите Одговорно тврдам, под морална, материјална и кривичнаодговорност дека податоците наведени во барањето се вистинити. Се согласувам да погоре наведените податоци бидат обработени од страна на ПроКредит Банка А.Д. Скопје за потребите на електронското барање за флекс заштеда - депозит по видување. Во случај да не дојде до склучување на деловен однос со Банката се согласувам истите да бидат избришани од базата на Банката.